Garantie

Op de geleverde software wordt standaard 3 maanden garantie verleend.

Iedere onvolkomenheid in het programma wordt in deze periode kostenloos gerepareerd.

Het is mogelijk om deze periode te verlengen door het afsluiten van een onderhoudscontract.

Onderhoudscontract

Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten zodat de garantie verlengd wordt en het tevens mogelijk is om wijzigingsverzoeken in te dienen en mee te groeiën met de aanpassingen van het uiteleen-programma.

Lees meer...